středa 25. června 2014

Protokoly sionských mudrců - pravda na pozadí hoaxu

Pokud si libujete v konspiracích nebo máte rádi beletrii, která se tváří jako literatura faktu, pak jsou Protokoly sionských mudrců pro vás to pravé. Ale pokud máte raději pravdu a reálné skutečnosti, musím vás zklamat. Jedná se o hoax, odhalený už téměř sto let. Přesto, jak to tak bývá, na každém šprochu je pravdy trochu. Pojďme se podívat do zákulisí Prvního sionistického kongresu a možná odhalíme, jaký odkaz nám Theodor Herzl a další do dnešních dnů zanechali.

pondělí 23. června 2014

Velká francouzská revoluce byla pouhým masovým rozšířením zednářských myšlenek mezi obyčejný lid

Velká francouzská revoluce je všeobecně známa jako vítězství osvícených politiků, filosofů a umělců nad církví a králem. Za pozadím vznešeného názvu "osvícenství" se ale neskrývá nic jiného, než svobodné zednářství. A sami svobodní zednáři se také o Velkou francouzskou revoluci postarali. Tedy hlavně o její formu, hesla a vítězství.

pátek 20. června 2014

Hugo de Payens - veterán z Levanty. Pravda o vzniku řádu Templářů

Vznik rytířského řádu, který nesl název Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu, a později vstoupil do širokého povědomí pod názvem Templáři, spadá do hluboké minulosti. Všeobecně je i v učebnicích sledována linie legendy o devíti rytířích. Ale je to skutečně pravda? Celá pravda?