úterý 20. října 2015

Elitní jednotky Starověku 1/8: ti nejlepší, nejtvrdší a nejobávanější bojovníci ze všech


Elitní bojové jednotky – složka armády, bez které se dnes v podstatě žádné moderní vojsko neobejde. Kdo by neznal slávou a respektem ověnčené útvary, jako například SAS, SEALS, Specnaz nebo naši českou 601. skss. Možná vás ale překvapí, že elitní jednotky se objevily už v některých starověkých armádách. Při čtení seriálu si možná vzpomenete, že o některých jste už slyšeli, zatímco jiné pro vás možná budou novinkou.

Byli to muži, pro které byl boj a válka denním chlebem, zatímco mír pro ně představoval (stejně jako pro jejich velitele či vládce) pouze období přípravy na další nemilosrdné střetnutí s nepřítelem. Budeme se věnovat starověkým bojovým útvarům, jejichž pověst a sláva téměř beze zbytku přetrvala až do dnešních dnů, ačkoliv říše a státy, v jejichž službách tito elitní bojovníci plnili zadané úkoly, jsou již stovky let pohřbeny hluboko v minulosti.

Elitní bojové jednotky ve Starověku znamenaly nejen vojenskou výhodu, ale také věhlas a prestiž

 


Snad každý si pamatuje starověkou Spartu, řecký městský stát, který se zaměřil právě na výcvik a vojenskou přípravu těch nejlepších, nejzdatnější a nejneohroženějších bojovníků nejen na Peloponéském poloostrově, ale nejspíše v celém tehdejším civilizovaném světě. Ovšem Sparta rozhodně nebyla jediným státem, který by elitními vojáky disponoval. V této souvislosti stačí připomenout hollywoodský trhák 300: Bitva u Thermopyl, kde jako hlavní bojovou sílu proti Spartským vojákům představovali Perští Nesmrtelní.

Neohrožené, bitvami a tvrdým výcvikem zocelené muže si však hýčkaly i armády dalších starověkých států. Je to ostatně logické, protože dodnes platí nepsané pravidlo, že čím silnější si stát vybuduje armádu, tím déle a úspěšněji se daří jeho vládcům udržet mír. Zároveň je třeba také vzít v potaz základní lidskou vlastnost, kterou je učení pozorováním a zkušeností. Jinými slovy – silné říše a státní útvary od sebe některé věci prostě a jednoduše opisovaly.

Sparta - vojenská elita antiky


Sparta či Persie rozhodně nebyly jedinými státy, které s takovou silou mohly dlouhodobě operovat. Specialisté na boj se nalézali také v Thébách, v oblasti Středního a Dálného Východu, stejně jako mezi divokými germánskými kmeny v tehdy ještě stále málo rozvinuté, barbarské střední Evropě. Raně středověká impéria pak už pouze převzala štafetu, protože  nemá cenu vymýšlet něco, co je už dávno vymyšlené a skvěle to funguje.

Elitní vojáci Starověku – jednotlivé útvary těch nejlepších se tehdy od sebe lišily nejen na pohled

 

 

Typy a využití elitních bojových útvarů se ve Starověku od sebe lišily mnohem více, než dnes. A to ve všech směrech – v délce a způsobu výcviku, v počtech a způsobech nasazení v boji, stejně jako v míře důvěryhodnosti a loajality. Jedno však měli všichni společné – byli to opravdu ti nejlepší muži, na které se mohl velitel či vládce v krutých starověkých bitvách muže proti muži vždy stoprocentně spolehnout.

Ale u toho veškerá podobnost končí. Sparta, ta je dodnes synonymem boje a tak asi nikoho nepřekvapí, že ve Spartě byla elitní komplet celá její armáda. Naopak Thébská elitní jednotka čítala „pouhých“ 300 mužů. To je jako kapka v moři v porovnání s perskými Nesmrtelnými, jejichž počet byl konstantně udržován na číslovce 10 000 mužů. Pokud některý člen jednotky padl či byl vážně raněn, byl ihned nahrazen čerstvou silou. Proto také onen název – Nesmrtelní, protože jich nikdy neubývá. Naopak Batavijci či Janičáři byli nejen ukázkovou osobní stráží svých panovníků, ale jejich výcvik zahrnoval také um využívat terénu ve svůj prospěch a překonávat přírodní překážky, které byly pro běžné jednotky nepřekonatelné.

Germánští bojovníci


Starověk byl dlouhou etapou v lidských dějinách a dal vzniknout mnoha výdobytkům civilizace, kterých dodnes požíváme plnými doušky. Ať už je to demokracie, kanalizace, hygiena, vzdělání – nebo právě elitní vojenské jednotky. Opravdu, mnoho nového jsme nevymysleli, pouze stále zdokonalujeme to, co už zde bylo dávno předtím. Není proto na škodu si nejslavnější elitní bojové útvary stručně připomenout v krátkém, osmidílném seriálu.


Žádné komentáře:

Okomentovat